nagrody1 min

Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nagrody jubileuszowe dla dyrektorów jasielskich szkół.

Nagrodę otrzymała dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle Pani Agnieszka Chłopek za 25 lat pracy pedagogicznej i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pan Grzegorz Zięba, który ma za sobą już 35 lat pracy pedagogicznej.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

nagrody2 min

We wtorek, 1 września, w Zespole Szkół Spożywczych i Usługowych w Jaśle odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021, połączona z otwarciem i poświęceniem nowego boiska wielofunkcyjnego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle, której przewodniczył ojciec Paweł Sroka, Gwardian Klasztoru o.o. Franciszkanów.

W liście skierowanym do uczniów (tekst w całości) na rozpoczęcie roku szkolnego Starosta Jasielski podkreślił, że być może nie będzie to rok najspokojniejszy, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uda się kontynuować naukę w murach szkół. Apelował również do rodziców o odpowiedzialne podejście:

- Zwracam się szczególnie do rodziców uczniów o bardzo odpowiedzialne podejście do istniejącej sytuacji epidemiologicznej. Apeluję o to, aby nie posyłać do szkoły dzieci w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów takich jak gorączka, czy kaszel lub innych mogących świadczyć o chorobie. Tylko współpraca i odpowiedzialność może zapobiec rozwojowi epidemii.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, naukę podejmie 5 107 uczniów, w tym 846 w klasach maturalnych i 1 046 w klasach pierwszych.

Starosta podkreślił, że uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego nieprzypadkowo odbywa się w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych:

- W dniu dzisiejszym jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, ponieważ to właśnie jej uczniowie w tym roku szkolnym po raz pierwszy będą mogli odbywać zajęcia z wychowania fizycznego na nowym obiekcie sportowym. Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne to jednocześnie dwa boiska do gry w siatkówkę (w kolorze błękitnym) i jedno do gry w piłkę ręczną (w kolorze zielonym), o syntetycznej powierzchni. Boisko jest ogrodzone i oświetlone, wykonany jest także chodnik. Koszt wykonania tej inwestycji to 498 202,87 zł. Mam nadzieje, że będzie służyło ono pogłębieniu sprawności fizycznej oraz będzie miejscem wspaniałej, przyjacielskiej rywalizacji – mówił starosta.

Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne (dwa do gry w siatkówkę oraz  jedno do gry w piłkę ręczną i do gry w kosza) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ma wymiary: 38 x 22 m. Płytę boiska jest nawierzchnią przepuszczalną. Wykonany został również drenaż oraz chodnik z kostki brukowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 498.202,87 zł., w całości sfinansowany ze środków własnych Powiatu Jasielskiego.

Wykonawcą inwestycji była Firma BUD-MAT” – Lucyna Matyja.

Starosta Adam Pawlus podkreślił, że realizowane i planowane są kolejne przebudowy boisk sportowych przy szkołach. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prac termomodernizacyjnych dla pięciu placówek edukacyjnych z terenu powiatu jasielskiego na kwotę ponad 16,5 mln zł.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu boiska, którego dokonał Ojciec Gwardian Paweł Sroka, uczestniczyli: w imieniu Europosła Bogdana Rzońcy - Kamila Cholewiak – Kiczek, Henryk Strzelec - Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Ryszard Żygłowicz – Inspektor nadzoru Starostwa Powiatowego w Jaśle, projektant – Jakub Czarnecki, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski, delegacje młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz szkolne poczty sztandarowe.

 

P122000
P122000
P1220174
P1220174
P1220175
P1220175
P1220204
P1220204
P1220205
P1220205
P1220207
P1220207
P1220210
P1220210
P1220213
P1220213
P1220225
P1220225
P1220236
P1220236
P1220241
P1220241
P1220246
P1220246
P1220253
P1220253
P1220265
P1220265
P1220270
P1220270
P1220279
P1220279
P1220312
P1220312
P1220315
P1220315
P1220321
P1220321
P1220324
P1220324
P1220346
P1220346
P1220368
P1220368

 

W dniu 1 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle Iwona Tawrell, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, złożyła ślubowanie na ręce Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

Starosta Jasielski, po odebraniu od nauczycielki ślubowania, wręczył jej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy w postaci swego rodzaju certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Warunkiem nadania stopnia  awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego jest – prócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskanego stopnia nauczyciela kontraktowego –  odbycie stażu trwającego od 2 do 3 lat, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego  z okresu stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją (w naszym przypadku powołaną przez Zarząd Powiatu). Stopień nauczyciela mianowanego nadaje Starosta  w drodze decyzji.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie wg roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić  i wychowywać  młode pokolenie  w duchu umiłowania Ojczyzny,  tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być zakończone słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”-  wedle uznania ślubującego.

 

P1220300
P1220300
P1220394
P1220394
P1220405
P1220405
P1220406
P1220406
P1220416
P1220416

 

Rząd RP z Agencji Rezerw Materiałowych przekazał ponad 4,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji oraz 17250 sztuk maseczek ochronnych dla szkół w Powiecie Jasielskim. W dniu 28 sierpnia br. obok budynku Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbył się oficjalny odbiór płynów dezynfekujących oraz środków bezpieczeństwa.

Za rozprowadzenie środków bezpieczeństwa odpowiedzialna jest Państwowa Straż Pożarna w Jaśle oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Powiatu Jasielskiego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś w imieniu Zarządu Powiatu oraz dyrekcji i młodzieży jasielskich szkół złożył podziękowanie na ręce Piotra Śmietany, Komendanta PSP w Jaśle, za wsparcie w przygotowywanie bezpiecznego powrotu młodzieży do szkół. Starosta Jasielski podkreślił także, że trzeba apelować do rodziców, żeby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo w szkołach jasielskich, ponieważ to bardzo ważne, aby młodzież mogła wrócić do szkoły - Jest to niezwykle ważne, aby te środki, które dostarcza straż pozwoliły na zapobieganie epidemii, oraz zajęcia mogły się bezpiecznie odbywać. Ryzyko jest wielkie, mam nadzieje, że uda się zapewnić bezpieczeństwo w szkołach. Będziemy apelować do rodziców żeby dzieci, które mają objawy, kaszel lub gorączkę, pozostały w domu – aby wcześniej je zbadać i izolować.

Powiat Jasielski jest zieloną strefą w związku z koronawirusem, co oznacza, że nie jest zagrożony w sposób szczególny epidemią. Aby utrzymać ten stan niezbędne są środki bezpieczeństwa, m. in. takie jakie otrzymaliśmy od polskiego rządu.

1
1
P1220114
P1220114
P1220119
P1220119
P1220122
P1220122
P1220124
P1220124
P1220135
P1220135
P1220137
P1220137

 

75% absolwentów jasielskich szkół ponadpodstawowych zdało w tym roku maturę. To bardzo dobry wynik, dzięki któremu jesteśmy w czołówce szkół w Województwie Podkarpackim.

W sumie do egzaminu maturalnego w Jaśle przystąpiło 830 absolwentów, w tym w liceach ogólnokształcących 456, a w technikach 374. W jasielskich liceach maturę zdało 83% osób przystępujących do egzaminu, z kolei w technikach 66%.

Maturzyści obowiązkowo zdawali w części pisemnej język polski, matematykę, jeden język obcy oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we wrześniu), będą udostępnione 30 września. 

 

 

700x450 toheight 90 dsc00024 2