W dniu 15 czerwca 2020 r. oddano do użytkowania i poświecono kontenery socjalne, zlokalizowane przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego.

W uroczystym oddaniu do użytkowania i poświęceniu udział wzięli: Dyrektor Okręgu Caritas w Jaśle ksiądz dr Marian Putyra, Senator RP Alicja Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Pers, Prezes Zarządu LOTOS Infrastruktura w Jaśle Jacek Gogola, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Paja, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz oraz pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na czele z dyrektorem Michałem Burbelką.

Przedsięwzięcie to zostało realizowane w ramach zadania pn. „Dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii”. Koszt kontenerów, wraz z dostawą i montażem, wyniósł prawie 210 tys. zł. Dotacja z budżetu powiatu na realizację tej inwestycji to 100 tys. zł, 70 tys. zł przekazała natomiast Fundacja LOTOS.

Kontenery zostały umieszczone na przygotowanym wcześniej podłożu na placu przy szpitalu, tuż przy bramie głównej. Posiadają pomieszczenie z aneksem kuchennym, węzeł sanitarny pomiędzy szatnią „czystą” z szatnią „brudną”. Są to kontenery całoroczne wyposażone we wszystkie niezbędne media.

Kontenery powstały po to, aby zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COVID19 poprzez zapewnienie izolacji poszczególnym zespołom ratownictwa medycznego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji oraz wszystkim darczyńcom, którzy okazują wsparcie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Podziękował również pracownikom służby zdrowia za ich oddanie i ciężką pracę na co dzień, a zwłaszcza w obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej.

Swoje podziękowanie za udzielaną szpitalowi pomoc w imieniu swoim i pracowników przekazał dyrektor szpitala Michał Burbelka. W imieniu ratowników i kierowców karetek podziękowania za nowe pomieszczenia socjalne złożył Józef Wilk – kierownik ds. niższego personelu Działu Pomocy Doraźnej.

P1210083
P1210083
P1210087
P1210087
P1210097
P1210097
P1210106
P1210106
P1210116
P1210116
P1210121
P1210121
P1210128
P1210128
P1210131
P1210131
P1210137
P1210137
P1210139
P1210139