Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ze składu Komisji Finansowo – Budżetowej odwołuje się Mateusza Lechwara.
2) w skład Komisji Finansowo – Budżetowej powołuje się Irenę Baciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr V/24/2019pdf172.62 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 16, styczeń 2019 12:28 Paweł Szot