Panu Bogdanowi Ziembie

emerytowanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

Radnemu Rady Miejskiej Jasła

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy

składają

                                                                              Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

                                                                               oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle