Panu Grzegorzowi Persowi

Radnemu Rady Powiatu w Jaśle, Członkowi Zarządu Powiatu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle, Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Radnymi Rady Powiatu w Jaśle oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle