Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 458
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 23714
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 5109
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1617
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2617
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1797
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1629
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1945
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 741
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 921
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 913
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 956
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 811
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 653
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 580
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 647
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 553
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 799