Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 354
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 21454
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 4619
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1497
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2366
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1659
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1463
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1761
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 699
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 843
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 854
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 876
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 756
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 598
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 542
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 591
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 510
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 721