Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 257
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 1097
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 51980
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 9041
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 2189
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 4393
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2695
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2574
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2908
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 988
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1315
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1334
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1367
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1134
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 940
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 806
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 913
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 819
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1264