Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 487
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 24333
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 5237
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1655
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2693
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1842
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1703
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2008
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 758
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 952
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 938
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 981
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 838
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 681
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 602
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 681
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 573
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 832