Tytuł Wytworzony Odsłony
Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy 10-Lut-2020 Odsłon: 184
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 956
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 42711
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 7658
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 2064
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 3806
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 2472
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2342
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 2633
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 932
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 1218
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 1252
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 1279
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 1053
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 883
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 759
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 860
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 763
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 1179