Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 342
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 21212
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 4558
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1488
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2304
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1638
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1427
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1728
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 692
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 834
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 839
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 867
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 748
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 592
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 534
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 585
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 505
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 710