W dniu 18 kwietnia br. nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Budynek najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku i będzie spełniał najwyższe standardy. Szacunkowa wartość inwestycji to około 26 mln złotych.

Prace przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Wykonawca inwestycji jest konsorcjum firm: lider KFB Budownictwo Sp. z o.o. oraz jego partner Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna.

Wszyscy zebrani na uroczystości: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, kierownictwo policji, przedstawiciele służb mundurowych - zgodnie podkreślali potrzebę realizacji tej inwestycji. Budynek, w którym obecnie pracują funkcjonariusze liczy ponad 80 lat i nie spełnia warunków dla dobrej pracy i obsługi interesantów.  Nowy budynek Komendy zlokalizowany przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego, na działce o powierzchni ponad 1 ha, będzie nowoczesny, spełniający najwyższe standardy, a funkcjonariusze będą mogli pracować w komfortowych warunkach.

W okolicznościowym przemówieniu młodszy inspektor Henryk Moskwa, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podkreślał znaczenie tej inwestycji: To ogromny krok na przód w kierunku profesjonalizacji policyjnej służby na terenie powiatu jasielskiego i miasta Jasła. To największa policyjna inwestycja na terenie województwa podkarpackiego. Nowa komenda odpowiadać będzie standardom dwudziestego pierwszego wieku.

Obecny na uroczystości Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, odczytał list Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł podkreślił jak ważne i potrzebne są wydatki na służby mundurowe.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, podziękował wszystkim, których wieloletnie starania doprowadziły do rozpoczęcia budowy, przede wszystkim parlamentarzystom, wojewódzkim władzom samorządowym i rządowym.  Wskazał potrzebę współpracy pomiędzy instytucjami: Dla nas samorządowców bezpieczeństwo obywateli jest sprawą najważniejszą, a ponieważ jasielska policja realizuje to w czynach i z pełnym zaangażowaniem wykonuje powierzone jej obowiązki, znajduje u nas pełne wsparcie. Mogę podkreślić, że wzajemna współpraca  pomiędzy naszymi instytucjami układa się bardzo dobrze. Dzięki temu wieloletnie marzenie o tak bardzo potrzebnej siedzibie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle może się urzeczywistnić

IMG_3000
IMG_3000
IMG_3512
IMG_3512
IMG_3516
IMG_3516
IMG_3523
IMG_3523
IMG_3536
IMG_3536
IMG_3552
IMG_3552
IMG_3554
IMG_3554
IMG_3561
IMG_3561
IMG_3572
IMG_3572
IMG_3588
IMG_3588
IMG_3591
IMG_3591
IMG_3602
IMG_3602
IMG_3629
IMG_3629
IMG_3643
IMG_3643

 

Zapraszamy osoby tworzące pieczę zastępczą, organizacje pozarządowe, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Programu i przedstawienie swoich opinii, uwag i propozycji, które należy kierować na adres PCPR w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 - 2020

 

Uprzejmie informujemy, że Wykonawca robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+831 – 2+16, tj. od domu ludowego w Trzcinica do rozbudowanego w zeszłym roku odcinka, z dniem 10.04.2018 r., tj. wtorek, rozpocznie prace związane z wycinką drzew oraz zdjęciem humusu. Roboty będą prowadzone odcinkowo przy połówkowym zajęciu jezdni. Utrudnienia będą polegać na zawężeniu odcinka rozbudowywanej drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Za utrudnienia na rozbudowywanej drodze przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

 

Na sesji Rady Powiatu w Jaśle radni powiatowi przegłosowali Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, w której przeznaczyli środki na budowę w Jaśle nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 oraz zdecydowali o przebudowie dróg powiatowych Czeluśnica – Tarnowiec, Kołaczyce – Brzyska,  Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok i Jareniówka – Jabłonica – gr. województwa – Czermna. Rada zwiększyła także środki na przebudowę stadionu sportowego w Trzcinicy.

Podczas Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 3 kwietnia 2018 r. radni zdecydowali o przekazaniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w wysokości 400 tys. zł w 2018 r i 1 mln 600 tys. zł w 2019 r.

Radni wyrazili zgodę na realizację dwóch inwestycji drogowych tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 3+320” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015 – 1+095; 1+114 – 1+649; 1+809 – 2+305” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zdecydowano także o zwiększeniu wydatków o 144 tys. zł (do kwoty 1 067 376,00 zł) na przebudowę drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. województwa – Czermna w km 6+000 – 7+930 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. woj. – Czermna w km 7+916 i 1833R Lipnica Górna – Wróblowa”. Zwiększenie dofinansowania wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy tej inwestycji.

Podczas sesji przegłosowano także zwiększenie o 676 446,00 zł (do kwoty 5 222 160,00 zł) wartości zadania pn. „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”. W ramach prac przewiduje się wykonanie, m.in. bieżni, oświetlenia stadionu, kanalizacji odprowadzenia wód i drenaż płyty stadionu, modernizację stadionu lekkoatletycznego i widowni oraz zakup wyposażenia lekkoatletycznego.

Stadion będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Podkarpaciu i Polski Związek Lekkiej Atletyki planuje organizowanie tam obozów szkoleniowych i lekkoatletycznych rangi krajowej.

Za przedmiotowymi zmianami w budżecie głosowało 18 radnych, natomiast 2 radnych, tj. Mariusz Sepioł i Janusz Przetacznik głosowało przeciw.

IMG 2077