fundusze podkarpackie

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

2 751 405,96 PLN

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR: 1 511 419,24 PLN

4. Okres realizacji projektu

IV kw. 2008 - IV kw. 2010

5. Krótki opis projektu:

Projekt obejmował budowę krytej bieżni w Zespole Szkół w Trzcinicy oraz budowę sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle wraz z wyposażeniem nowych obiektów.

Poprzez budowę krytej bieżni w Zespole Szkół w Trzcinicy możliwe będzie prowadzenie zajęć począwszy od ćwiczeń skocznościowych, biegów przez płotki, ćwiczeń sprawnościowych, gimnastycznych do biegów szybkościowych i skoków w dal. Podłoże syntetyczne daje możliwość wykonywania dużego wachlarzu ćwiczeń gibkościowych, sprawnościowych oraz motoryki biegu.

Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej zapewni uczniom II LO możliwość pełnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Ważny jest fakt, że nowa inwestycja znacznie poprawi warunki higieniczno-sanitarne szkoły i wpłynie na bezpieczeństwo młodzieży.

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich oraz wyszkolenia sportowego. Młodzież będzie miała szansę do pełnego rozwoju fizycznego, a co więcej startu w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zwiększy się efektywność kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży przez szkołę, m.in. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:50 Paweł Szot