image004.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage001.jpg

Mikroprojekt pn.: „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”

Partner wiodący: Powiat Jasielski

Partner mikroprojektu: Spojena Skola w Svidniku (www.spojenaskolask.sk)

Międzynarodowy, polsko-słowacki projekt w zakresie szkolnictwa zawodowego, jest kontynuacją i dalszym rozszerzaniem transgranicznej współpracy Powiatu Jasielskiego z Partnerami słowackimi. Biorąca w nim udział młodzież szkolna uzyska bardzo przydatne na transgranicznym rynku pracy kwalifikacje, przygotowujące do pracy w branży turystycznej, lecznictwa uzdrowiskowego i sektorze gastronomiczno-hotelarskim. Przydatność nabytych kwalifikacji będzie miała miejsce również w sektorze usług związanych z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu przez seniorów. Mikroprojekt jest inwestycją w rozwój szkolnictwa zawodowego w obszarze przygranicznym Polski i Słowacji. Kształcenie zawodowe w międzynarodowych grupach, uzyskanie wiedzy nt. atrakcyjności turystycznej Beskidu Niskiego, jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskaniem dodatkowych umiejętności zawodowych i wiedzy. Mikroprojekt, to również współpraca dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle – Ekonomik, Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku, w zakresie programów kształcenia zawodowego tych placówek i ich oferty edukacyjnej.

Uczniowie pod opieką nauczycieli kształcić się będą w ramach następujących działań:

  1. Wizyty studyjne w Polsce i w Słowacji nt. zasobów turystycznych m.in. ziemi jasielskiej i powiatu Svidník oraz zaznajomienie z praktycznym funkcjonowaniem obiektów hotelowych i restauracyjnych.
  2. Warsztaty o tematyce; Geografia turystyczna i Marketing usług turystycznych.
  3. Szkolenia „Barista” i „Carving Fruit”.
  4. Warsztaty „Kompetencje kluczowe w edukacji specjalistycznej i zawodowej”.

Udział młodzieży szkolnej w mikroprojekcie jest całkowicie bezpłatny, zapewniony jest transport, wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy projektu mają również zapewnionego tłumacza, o jego dostępności stanowi także brak barier architektonicznych oraz stosowanie zasady uniwersalnego projektowania.

Cel ogólny mikroprojektu:

Podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej w szkołach objętych mikroprojektem do potrzeb transgranicznego rynku pracy.

Cele szczegółowe:

Nabycie nowych, adekwatnych do potrzeb transgranicznego rynku pracy kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczniów z Polski i Słowacji. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu funkcjonowania i zasobów branży turystyczno – hotelarskiej regionu pogranicza polsko–słowackiego uczniów z Polski i Słowacji. Nabycie nowych i podwyższenie posiadanych kompetencji kluczowych wykorzystywanych w edukacji zawodowej i specjalistycznej przez uczniów z Polski i Słowacji.

Realizacja mikroprojektu: 01.10.2019 r. – 30.11.2020 r.

Wartość mikroprojektu: 36 405,54 €.

Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wkład Powiatu Jasielskiego wynosi 10%

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 15:54 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 15:55 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 15:55 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 15:56 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 16:15 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 16:19 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 16:19 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, maj 2020 11:04 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, maj 2020 11:15 Paweł Krajciewicz