fundusze podkarpackie

 

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

5 695 331,83  PLN

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR: 3 678 583,99 PLN

4. Okres realizacji projektu

III kw. 2010 - III kw. 2011

5. Krótki opis projektu

Zakres projektu obejmował przebudowę drogi powiatowej 1850R Jasło-Zręcin od km 2+900 -4+100, 4+100 - 6+100, 9+770 - 10+270, 12+910 - 14+100, 14+100 - 16+125 (czyli 6,915km) oraz przepustu w km 2+900, rowu krytego i chodnika w km 2+900 - 3+512m.

Celem przebudowy było dopasowanie przedmiotowego odcinka drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez odnowę istniejącej nawierzchni oraz drogowych urządzeń technicznych.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:58 Paweł Szot