NFOSiGW logo 2017 800x396

„Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”

1.Program
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Edukacja ekologiczna.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)
3.566.412,00 zł
3. Źródła finansowania projektu
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW: 2.900.965,00 zł

4. Okres realizacji projektu
III kw. 2017 - IV kw. 2019
5. Krótki opis projektu
Zakres projektu obejmuje prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne. Ośrodek zostanie wyposażony w sposób, który wpłynie na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej realizowanej przez placówkę. Budynek zostanie kompleksowo przebudowany a w jego otoczeniu powstaną ścieżki przyrodniczo - edukacyjne. Oferta edukacyjna będzie obejmować nie tylko zajęcia stacjonarne ale również zajęcia terenowe, zgodnie z harmonogramem Ośrodka ale i według zapotrzebowania.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 01, marzec 2019 14:01 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. piątek, 01, marzec 2019 14:01 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. piątek, 01, marzec 2019 14:51 Monika Niziołek