image004.jpgimage002.jpgimage003.jpg

Mikroprojekt pn.: „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník”

Partner wiodący: Powiat Jasielski

Partner mikroprojektu: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (www.osveta.sk)

Międzynarodowy, polsko-słowacki projekt w zakresie turystyki. Wśród działań zaplanowanych w projekcie są:

  1. Modernizacja szlaku niebieskiego i czerwonego po stronie słowackiej wraz z infrastrukturą rekreacyjną (turystyczną).
  2. Utworzenie nowego turystycznego szlaku pieszego oraz ścieżki przyrodniczej po stronie polskiej wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
  3. Warsztaty edukacyjne z zakresu filmu i fotografii oraz wystawa fotograficzno-filmowa, promujące dziedzictwo.
  4. Warsztaty edukacyjne z zakresu filmu i fotografii, promujące dziedzictwo i atrakcje przyrodnicze i kulturowe.
  5. Konkursy fotograficzne i międzykulturowy – lingwistyczny oraz Konferencja „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pow. jasielskiego i okresu Svidnik”.

Udział młodzieży szkolnej w mikroprojekcie jest całkowicie bezpłatny, zapewniony jest transport, wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy projektu mają również zapewnionego tłumacza, o jego dostępności stanowi także brak barier architektonicznych oraz stosowanie zasady uniwersalnego projektowania.

Cel ogólny mikroprojektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego projektem, będącego na pograniczu PL-SK, poprzez wykonanie nowego szlaku turystycznego po stronie polskiej (Ożenna-Roztoky)
i modernizację po stronie słowackiej wraz z infrastrukturą rekreacyjną po obydwu stronach granicy, zapewniając odpowiedni standard infrastruktury dla turystów oraz wyższą jakość i kulturę turystyki.

Realizacja mikroprojektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość mikroprojektu: 80 762,05 €

Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Wkład Powiatu Jasielskiego wynosi 10%.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 28, maj 2020 11:15 Paweł Krajciewicz