fepr pl podk ueefsi fit 1422x104

 

„Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”

1.Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III Czysta energia

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

1.216.285,46 zł

Partner 2 – Powiat Jasielski

Całkowita wartość projektu (brutto)

76.488,00 zł

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR:  837.080,00 zł

4. Okres realizacji projektu

II kw. 2017 -  II kw. 2019 

5. Krótki opis projektu

Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – własnościowa „Pax-Naftobudowa” a partnerami: firma Tubus Tarnowiec oraz Powiat Jasielski.

Przedmiotem projektu jest budowa nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku wielomieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Pax-Naftobudowa, w obiekcie użyteczności publicznej (warsztaty terapii zajęciowej) użytkowanym przez Powiat Jasielski oraz w dwóch obiektach produkcyjnych firmy Tubus w Czeluśnicy i Tarnowcu.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii:

-instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną (SM PAX, Tubus, Powiat Jasielski),

-pompy ciepła powietrze na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (SM PAX).

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 01, marzec 2019 14:47 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. piątek, 01, marzec 2019 14:48 Monika Niziołek