fundusze podkarpackie

 

Projekt znajduje się na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego (podpisano pre - umowę w dniu  30.05.2011 r.)

1. Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2. Całkowita wartość projektu (brutto)
3 302 005,14 zł

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR:  2 721 953,88 zł

4. Okres realizacji projektu
I kw. 2009 -  IV kw. 2014

5. Krótki opis projektu
Przedmiotem projektu było stworzenie nowoczesnej bazy dla kształcenia praktycznego w zakresie nowoczesnych technologii. Zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Jasielski będzie obejmował przystosowanie bazy lokalowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle pod specjalistyczne pracownie oraz zakup wyposażenia umożliwiającego kształcenie praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii.

Zakres projektu obejmował przebudowę obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle oraz jego wyposażenie w tym w najnowszej generacji sprzęt, maszyny, urządzenia, umożliwiające kształcenie praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii, a tym samym tworząc zaplecze dydaktyczne do pełnienia roli nowoczesnej placówki edukacyjnej.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:24 Paweł Szot