ISO 9001 w systemie administracji samorządowej" (projekt partnerski: Stowarzyszenie Euroregion Niemen w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Polską Izbą Handlu Zagranicznego Certyfikacji

 

1. Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

2.459.218,00 zł

3.  Źródła finansowania projektu

Szacowana wysokość udziału Partnera Powiatu Jasielskiego - 2.000,00 zł

4. Okres realizacji projektu

I kw. 2009 - II kw. 2010

5. Krótki opis projektu:

Celem projektu było wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji publicznej na poziomie całej organizacji poprzez system zarządzania jakością ISO 9001. Został on osiągnięty poprzez wzmocnienie koordynacji wyników najwyższego kierownictwa i całej kadry urzędu, jak również wzmocnienie skuteczności osiągania zaplanowanych wyników działań oraz wprowadzenie skutecznych procedur postępowania zapewniających zgodność decyzji z obowiązującymi przepisami prawa. Podniesiona została także jakość obsługi klienta w urzędach oraz wsparcie i rozwój kompetencji mających wpływ na usprawnienie wykonywanych zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:56 Paweł Szot