ue podkarpackie

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

2 501 556,93 zł

3. Źródła finansowania projektu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 043 929,85 zł

Powiat Jasielski: 360 693,52 zł

4. Okres realizacji projektu

I kw. 2013 –  III kw. 2014

5. Krótki opis projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu mieszkańcom Powiatu Jasielskiego do geograficznego systemu informacji przestrzennej (SIP), wyposażonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne Powiatu, wspomagającego również działania związane z zarządzaniem jednostką samorządową wraz ze zwiększeniem ich dostępności i zakresu, szczególnie tych danych związanych z informacją przestrzenną lub z nią powiązanych w formie elektronicznej (on-line). Cel ten został zrealizowany przez cele szczegółowe w postaci:

  • stworzenia systemu informacji przestrzennej poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających integrację, monitorowanie i analizy procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej wraz z usprawnieniem przepływu informacji,
  • zapewnienie jednostkom administracji publicznej, stałego dostępu on-line do powiatowej bazy danych,
  • poprawa efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi Powiatu, w tym optymalizację i wzrost efektywności procesów decyzyjnych poprzez skrócenie czasu dostępu do dokumentów, danych i informacji oraz skrócenie czasu obsługi interesantów. 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:08 Paweł Szot