fundusze podkarpackie

 

1. Program

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2. Całkowita wartość projektu

899 703,18 zł 

3. Źródła finansowania projektu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 675 981,20 zł

Środki własne Powiatu:  223 721,98 zł

4. Okres realizacji projektu

IV kw. 2014 r. – II kw. 2015 r.

5. Krótki opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmował: odbudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1851R Jasło – ul. Sobniowska w km 0+600 – 1+170; uregulowanie odwodnienia tego odcinka poprzez odbudowę odwodnienia liniowego wzdłuż drogi; budowę kolektora wody deszczowej fi 1200 o długości 46 mb; przebudowę odcinka w km 0+575 – 0+615.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:23 Paweł Szot