Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LVII/407/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie 27-Cze-2018 Odsłon: 647
Uchwała Nr LVII/406/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych P 27-Cze-2018 Odsłon: 459
Uchwała Nr LVII/405/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnow 27-Cze-2018 Odsłon: 528
Uchwała Nr LVII/404/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Cze-2018 Odsłon: 606
Uchwała Nr LVII/403/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 27-Cze-2018 Odsłon: 657
Uchwała Nr LVII/402/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 27-Cze-2018 Odsłon: 582
Uchwała Nr LVII/401/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 27-Cze-2018 Odsłon: 577
Uchwała Nr LVII/400/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 27-Cze-2018 Odsłon: 625
Uchwała Nr LVII/399/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomag 27-Cze-2018 Odsłon: 581