Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Wyraża się zgodę na wykorzystywanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie.

 

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.