Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.), art. 3 pkt 4 ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

 

 • 1

Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Jaśle na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania do kwoty 787.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego w tym:

 • Starostwo Powiatowe w Jaśle – do kwoty 80.000,00 zł;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach – do kwoty 80.000,00 zł;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – do kwoty 1.000,00 zł;
 • II Liceum Ogólnokształcące ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle – do kwoty 50.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle – do kwoty 1.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – do kwoty 3.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle – do kwoty 1.000,00 zł;
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle – do kwoty 1.000,00 zł;
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – do kwoty 30.000,00 zł;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle – do kwoty 80.000,00 zł;
 • Dom Pomocy Społecznej w Foluszu – do kwoty 400.000,00 zł;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie do kwoty 30.000,00 zł;
 • Dom Dziecka w Wolicy – do kwoty 30.000,00 zł.

 

 • 2

Powstałe zobowiązania zostaną uregulowane w 2019 r. z wydatków bieżących Powiatu Jasielskiego.

 • 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.