Wykaz

  pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia

w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Jaśle podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia na czas nieoznaczony.

 

Adres

   

Oznaczenie
nieruchomości
według katastru i księgi wieczystej

Opis pomieszczeń

Informacje dodatkowe

Położenie
w budynku

Przeznaczenie

Powierzchnia

(w m2)

Jasło,
ul. Modrzejewskiego 12

 

działka ewid. nr 2424

o pow. 0,1121 ha, zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum,
objęta księgą wieczystą nr
KS1J/0044246/8

KS1J/0044246/8

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

7,81

- pomieszczenia zostaną oddane do bezpłatnego używania,

 

- umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony,

pomieszczenie położone na parterze budynku

 

siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

17,84

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

12,39

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

13,65

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

 

11,76

                                                     

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, czerwiec 2020 14:57 Łukasz Kosiba