Tytuł Wytworzony Odsłony
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 713/1, położoną w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce 19-Sie-2019 Odsłon: 3
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 13-Wądoły, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka nr 1337/1 19-Sie-2019 Odsłon: 4
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 674/3, położoną w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce 14-Sie-2019 Odsłon: 6
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 773/1, położoną w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce 14-Sie-2019 Odsłon: 4
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka ewid. nr 1012 14-Sie-2019 Odsłon: 4
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka ewid. nr 1007 14-Sie-2019 Odsłon: 2
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka ewid. nr 424/3 05-Sie-2019 Odsłon: 21
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1462/1 24-Lip-2019 Odsłon: 23
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania samoistnego posiadacza do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1452 24-Lip-2019 Odsłon: 21
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie 17-Bryły, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 382 23-Lip-2019 Odsłon: 20