Tytuł Wytworzony Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 257/20 i 257/21, położonej w obrębie Wola Cieklińska, Gmina Dębowiec 07-Sie-2020 Odsłon: 1
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 257/20 i 257/21, położonej w obrębie Wola Cieklińska, Gmina Dębowiec 07-Sie-2020 Odsłon: 1
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 367, położonej w obrębie 05-Hankówka, Gmina Miasto Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 3
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1464, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 5
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1462, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 6
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1137, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 4
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1142, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 5
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1143, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 5
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1144, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło 05-Sie-2020 Odsłon: 4
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 761/1 z przeznaczeniem na cele rolne 07-Lip-2020 Odsłon: 29