Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lat 26-Maj-2020 Odsłon: 9
Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony 18-Maj-2020 Odsłon: 15
Wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na czas oznaczony 3 lat 18-Maj-2020 Odsłon: 22
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy 04-Maj-2020 Odsłon: 281
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wola Cieklińska, gmina Dębowiec, oznaczonej jako działki nr 257/20 i 257/21 23-Kwi-2020 Odsłon: 27
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka nr 367 20-Kwi-2020 Odsłon: 29
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1143 30-Mar-2020 Odsłon: 36
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1464 12-Mar-2020 Odsłon: 42
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1462 12-Mar-2020 Odsłon: 38
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1137 11-Mar-2020 Odsłon: 35