Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym położonych w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12 02-Cze-2020 Odsłon: 4
Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12 02-Cze-2020 Odsłon: 5
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1145 01-Cze-2020 Odsłon: 5
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1012, położonej w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród 28-Maj-2020 Odsłon: 4
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1012, położonej w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród 28-Maj-2020 Odsłon: 2
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1007, położonej w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród 28-Maj-2020 Odsłon: 2
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1007, położonej w obrębie Toki, gmina Nowy Żmigród 28-Maj-2020 Odsłon: 2
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 424/3, położonej w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród 27-Maj-2020 Odsłon: 3
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 424/3, położonej w obrębie Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród 27-Maj-2020 Odsłon: 2
Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lat 26-Maj-2020 Odsłon: 12