Tytuł Wytworzony Odsłony
Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na wycinkę 109 sztuk drzew wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna z działki ewid. nr 525/12, położonej w Nowym Żmigrodzie (teren zabytkowego parku) 19-Lis-2019 Odsłon: 11
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku biurowym położonym w Jaśle, przy ul. Słowackiego 6 19-Lis-2019 Odsłon: 12
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 65/8, położonej w obrębie 13-Wądoły, gmina Miasto Jasło 14-Lis-2019 Odsłon: 10
Przetarg ofertowy na sprzedaż 5 drzew na pniu wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowania terenu w otoczeniu Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 14-Lis-2019 Odsłon: 11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 27/6, położonej w obrębie 12-Gądki, gmina Miasto Jasło 07-Lis-2019 Odsłon: 9
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania właścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 326/4, położonej w obrębie 17-Bryły, gmina Miasto Jasło 07-Lis-2019 Odsłon: 10
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1452 10-Paź-2019 Odsłon: 63
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 17-Bryły, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 382 08-Paź-2019 Odsłon: 42
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania samoistnych posiadaczy do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 531 08-Paź-2019 Odsłon: 38
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania samoistnego posiadacza do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 344/4 08-Paź-2019 Odsłon: 33