"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 968
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 955
Komisja Statutowa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 954
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 945
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900 ”; 2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 943
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło) Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 942
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 938
Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 938
Gmina Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 930
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 924
Gmina Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 923
Protokół Nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 922
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 920
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 919
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 919
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 905
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 902
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 901
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 888
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 884
Gmina Krempna cz.1 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 883
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 882
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 882
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 877
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 876
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 876
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 875
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 872
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 869
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji zarządu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 867