Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 961
Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku Udostępniony przez: Katarzyna Setliki Odsłon: 961
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 957
Zarząd Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 956
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 954
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 952
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 951
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 950
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 947
Udostępnianie informacji o środowisku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 938
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 938
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 937
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 937
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 936
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 935
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 934
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 934
Gmina Krempna cz.2 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 932
Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 924
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 921
Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 919
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 915
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 910
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 909
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 903
Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 903
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 895
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 889
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 889
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 880